• 1
 • 2

Dobro došli na stranice tvrtke ELEX d.o.o.  Tvrtka je osnovana 1991. godine. Već dugi niz godina uspješno poslujemo zahvaljujući korektnom i kvalitetnom odnosu sa partnerima i klijentima.

Naše područje djelatnosti obuhvaća tehnička ispitivanja i analizu, a Vama smo u mogućnosti ponuditi, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, čl. 91. stavka 4. i Pravilniku o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu, čl. 16. stavak 1, usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, i to:

 • Servis i prodaja vatrogasnih aparata i opreme.
 • Ispitivanje sustava za gašenje i dojavu požara (sprinkler, FM200, hidrantska mreža i dr.), ispitivanje sustava za sprečavanje širenja požara (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata i dr.) te ispitivanje sigurnosne (panik) rasvjete.

U suradnji s poslovnim partnerima možemo Vam ponuditi i sljedeće usluge:

 • Izrada procjene opasnosti za potrebe Vaše tvrtke koja obuhvaća sustavnu analizu radnih procesa i radnih mjesta unutar Vaše tvrtke te daje prijedloge za poboljšanje sustava zaštite na radu.
 • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom koja uključuje analizu svih radnih mjesta s računalom te mjere za sprečavanje nastanka zdravstvenih problema zaposlenika na tim radnim mjestima.
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, za početno gašenje požara, pružanje prve pomoći, za voditelja evakuacije, za rad na siguran način pri radu na računalu.
 • Osposobljavanje poslodavca, odnosno ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu.
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, sukladno Pravilniku o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.
 • Ispitivanje električnih instalacija, gromobrana, statičkog elektriciteta.
 • Provođenje ispitivanja u radnom okolišu, što uključuje mjerenje temperature, vlage, brzine strujanja zraka te razine buke, rasvjete i koncentracije štetnih tvari na radnim mjestima.
 • Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija, prema Zakonu o zaštiti od požara NN 58/93, 92/10, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10, pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 iz 2000. g., tehnički propisi za plinske instalacije HSUP-P 600 iz 2002.g.
 • Vođenje poslova zaštite na radu, gdje Vaša briga o sigurnosti zaposlenika postaje i naša briga. Za Vas vodimo kompletno područje zaštite na radu, pratimo valjanost dokumentacije, dokumentiramo sve događaje, nezgode i nesreće, provodimo potrebna ispitivanja, servisiramo i održavamo vatrogasne aparate, osposobljavamo Vaše zaposlenike i surađujemo s inspektorima u slučaju nadzora.
 • Izrada pisanih akata kao što su Plan i program osposobljavanja, Plan evakuacije sa grafičkim prilozima, uputa za rad na siguran način, izrada Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti od požara i ostalih pisanih akata.
 • Obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija, plinskih instalacija razine I. II. III. IV. na temelju čl. 54 u svezi čl. 57 Pravilnika HSUP-P 601.111/II izdanje.
 • Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom ( do 400m2) i složenim tehničkim sustavom (preko 400m2).